Qelhma et Agaph         
GŁÓWNA | O THELEMIE | LIBER AL vel LEGIS | TEKSTY | AKTUALNOŚCI | ARCHIWUM |  


STELA OBJAWIENIA

PARAFRAZA INSKRYPCJI Z AWERSU STELI OBJAWIENIA

W górze, usiany klejnotami błękit to Naga wspaniałość Nuit Pochyla się w ekstazie, by pocałować Sekretny płomień Hadita. Uskrzydlona kula, gwiaździsty błękit, Są moje, O Ankh-af-na-khonsu!

Jam jest Panem Teb i jam Natchnionym mówcą Mentu; Dla mnie odsłania się zasnute niebo, dla zabójcy siebie, Ankh-af-na-Khonsu Którego słowa są prawdą. Oto przywołuję, oto pozdrawiam Twą obecność, O Ra-Hoor-Khuit !

Jedności ostatecznie objawiona ! Wielbię moc Twego tchnienia Najwyższy i straszliwy Boże Który czynisz, że bogowie i śmierć Drżą przed Tobą: - Ja, Ja wielbię Cię !

Ukaż się na tronie Ra ! Otwórz drogi Khu ! Rozjaśnij drogi Ka ! Przebądź drogi Khabs. By mnie przebudzić lub ukoić ! Aum ! Niechaj mnie to przepełni !

Moje jest Światło; jego promienie pochłaniają Mnie: uczyniłem tajemne drzwi Do domostwa Ra i Tum, Kephry i Ahathoor. Jestem twym tebańczykiem, o Mentu, Prorokiem Ankh-af-na-Khonsu !

Przez Bes-na-Maut biję swą pierś; Przez mądrą Ta-Nech tkam swe zaklęcie. Ukaż swą gwiezdną wspaniałość, O Nuit ! Zaproś mnie do swego domostwa, Uskrzydlony wężu światła, Hadit ! Trwaj ze mną, Ra-Hoor-Khuit !


PARAFRAZA INSKRYPCJI Z REWERSU STELI OBJAWIENIA

Rzecze sławiący prawdę brat Mentu Pan Teb od dnia narodzin: O serce me, serce mej matki ! O serce, którem miał na ziemi ! Nie świadcz o mnie źle ! Nie bądź mi przeciwny, o sędzio, w mej wędrówce ! Nie oskarżaj mnie o przewiny Przed Wielkim Bogiem, Strasznym Panem Zachodu ! Gdyż spoiłem ze sobą Czarem dla ich magicznego popręgu, Ziemię i cudowny Zachód, Gdym żył, o ziemio, na twej piersi !

Martwy Ank-af-na-Khonsu Rzecze swym szczerym i cichym głosem: O Jednoręki ! O Jaśniejący-w-świetle-księżyca ! Oplatam Cię przędzącym czarem; Kuszę Cię dźwiękiem fal.

Martwy Ankh-af-na-Khonsu Odszedł do niknącej ciżby Przyłączył do Mieszkańców Światła, Otwierając Duant, miejsce gwiazd, Otrzymując ich klucze. Martwy Ankh-af-na-Khonsu Odszedł w noc, By spełnić swą ziemską rozkosz Między żywymi.
NIE MA BOGA POZA CZŁOWIEKIEM


Jest to wielka i święta tajemnica. Pomimo, że każda gwiazda posiada swą własną liczbę, to każda liczba jest jednakowa i wyjątkowa. Każdy mężczyzna i każda kobieta nie są jedynie częścią Boga, lecz są oni Najwyższym Bogiem. "Środek jest wszędzie a obwód nigdzie." Stara definicja Boga ma teraz dla nas całkiem nowe znaczenie. Każdy z nas jest pojedynczym Bogiem. Może być to jedynie zrozumiane przez wtajemniczonych. Trzeba poznać pewne wyższe stany świadomości, aby to zrozumieć.

- Aleister Crowley, Nowy Komentarz do Liber AL vel Legis I, 4

© Thelema et Agape